P1 Prenumeration 5.15b


Nya funktioner

Webb

  • Fyller nu i "Betalning godkänd" när betalning för beställning förs över från Prenwebb.

Prenkod

  • Nytt fält för beskrivning av prenkoden (visas även i prenwebben).
  • Ny inställning på prenkoder för betalmetoder vid beställning i prenwebben.
  • Ny värdelista: prenkod_web_betalmetoder.
  • Sortering i listan på prenwebben kan nu styras från Prenkods kortet.

Prenumeration

  • Stöd för Period- och Datum-baserade prenumerationer.

Tidning

  • Formatering av tidningsbeskrivning på prenwebben.

Övrigt

  • Meny-system-Exporter, nytt exportformat nr 6, 6: 01 Prenid med prefix P, 02 Kundnr med prefix K, 03 Organisation, 04 Namn, 05 Avdelning, 06 Adress, 07 Postnr, 08 Postor, 09 Land, 10 Antal ex.