P1 Prenumeration 5.16


Nya funktioner

Webb

  • Kortbetalning för fakturor i prenwebben skickas direkt in i systemet och behöver inte klickas in manuellt från webslussen längre.

Fakturor

  • Fakturor kan nu mailas med SMTP. Aktiveras via system-övrigt, Fakturor skickas via SMTP.

Inbetalningar

  • Dragning av pengar på kort för fakturor på förnyade prenumerationer köpta med "Kort Autodebitering".
  • Nya fält i INBETALNING för att lagra info från kort- och swishbetalningar.

Körschema

Nytt Körschema "Hämta betalningar", för de som vill automatiskt kunna dra betalningar på kort på periodsprenumerationer.

Ändrat

Prenkod

  • "Kortbetalning" och "Kort Autodebitering" kan inte längre väljas samtidigt.