P1 Prenumeration 5.17


Nya funktioner

Fakturarad

  • Uppdatera sista nr kvar utifrån antal nr kvar och första nr. Nytt script i manusmenyn "Uppdatera sista nr".
  • Ändra antal nr kvar på alla fakturarader i urvalet. Ny knapp på "antal nr kvar" -fältet och i manusmeny.  Uppdaterar sista nr och period.

Fakturor

  • Påminnelser kan nu skickas via InExchange.