P1 Prenumeration 5.19


Nya funktioner

Kampanjkod

  • Ny systemdel kampanjkod, som används via webben.

Anteckningar

  • Kompletterat anteckningar med möjlighet att spara dokument.

Inbetalningar

  • Ny funktion för Drag and Drop för inbetalningsfiler.

Rättat

  • Progressbar för exportera nummer visar nu korrekt data.
  • Åtgärdat fel som gjorde att dublettelimering ibland ej gick att utföra.
  • Paketprenumeration visar nu även organisationsnamn i lista och kort.

Ändrat

  • Rapport 01 Aktiva abonnenter, vokabulären ändrat till Prenumeranter.
  • Ytterligare summering för endast digitala prenumerationer och nu visas även antal exemplar att trycka.
  •