P1 Projekt

Säljstöd, projekthantering, tidredovisning och fakturering - integrerat i en modern och användarvänlig app.P1 Projekt är en app för er som säljer konsulttjänster och arbetar i projektform med både löpande debitering och fasta arvoden. Appen stödjer arbetet från införsäljning genom projektplanering och genomförande, för att slutligen fakturera.

 • Arbetar ni med att leverera konsultjänster och debiterar nedlagd tid?
 • Börjar det bli svårt att hålla reda på era kunder och konsultbokningar?
 • Vill ni ha en helhetsbild över era säljprocesser och kundkontakter?
 • Önskar sig era kunder tydligare specifikationer till fakturan?
 • Vill ni förenkla er fakturering och börja använda e-faktura?

P1 Projekt är appen för er!

I dag har vi kunder som är IT-, event- & byggkonsulter, reklam- , PR- & designbyråer, tryckerier och advokatbyråer. Vi på PositionEtt använder dessutom använder P1 Projekt själva. Gemensamt för oss alla är att vi säljer projekt och tjänster, samt debiterar vår tid.

Håll koll på tiden och era kunder!

I P1 Projekt kan alla medarbetare enkelt redovisa sin tid, vilket ger er en komplett bild över hur lönsamt varje projekt är och hur ni ligger till mot budget. Man kan kan välja att arbeta med fasta offererade projektpriser, debitera all arbetad projekttid löpande eller kombinera fast och löpande debitering i sina projekt.

Säljstödsfunktionerna i P1 Projekt används för att effektivt kunna märka, hitta, hantera och bearbeta kunder och prospekts genom e-post, telefon och besök. Appen kan skicka påminnelser såväl internt som externt, via SMS eller e-post.

Offerter och bekräftelser skapar man i systemet utifrån anpassade mallar som sparar tid. Dessa kan snabbt redigeras och skrivas ut eller e-postas som PDF-dokument. Den gemensamma kalendern hanterar såväl möten och aktiviteter som deadlines.

Den inbyggda funktionen för gruppmail fungerar perfekt för att snabbt få ut nyhetsbrev, påminnelser eller annan marknadsinformation till det urval mottagare ni själva väljer. 

Fakturering

Faktureringen i appen är smidig och tidsbesparande och kan genomföras närhelst det passar er. Alla registrerade tider och kostnader kan granskas och korrigeras av den som fakturerar. Det går också bra att välja vilka tider och kostnader som skall faktureras och vänta med andra.

P1 Projekt skapar fakturor baserade på varje projekts registrerade tider och kostnader. Tidsangivelser och beskrivningar av utfört arbete som varje medarbetare rapporterat, blir till detaljerade tidsspecifikationer som följer med varje faktura. Med ett tilläggsavtal hos inExchange slipper ni utskrifter och kuvertering - överför fakturan till inExchange så får era kunder den levererad på det sätt de har valt - brev, e-post eller e-faktura.

Man kan välja att sköta kundreskontran i ert ekonomisystem eller utnyttja den kompletta kundreskontran i P1 Projekt. I kundreskontran kan ni efterjustera en godkänd faktura, kreditera, duplicera, registrera betalningar, skapa påminnelser och mycket mer.

Det finns också möjlighet att bygga in överföring av fakturaunderlag inklusive kontering till ett ekonomiprogram. Vi har erfarenhet av integration med Hansa, Visma, Hogia, Scala, Movex och SoftOne Admin. Vi har även en standardiserad integration med FortNox. För er som föredrar SIE-fil, finns stöd för SIE 4. 

Rapporter

P1 Projekt erbjuder en väl utbyggd rapportmodul vars rapporter ger en god översikt över debitering per kund, projekt eller projektartikel, månad, vecka eller år. Man får en tydlig bild av verksamheten och full kontroll på verksamheten. Saknar ni en rapport skapar vi den åt er. 

Vad kan P1 Projekt ge er?

 • Ett projektsystem som stödjer konsultens arbetssätt.
 • En gemensam plattform för planering av era möten, era projekt, er tid och era kundåtaganden. 
 • Effektiva rutiner för fakturering.
 • Smidig tidredovisning.
 • Tidrapporter, budgetrapporter, fakturarapporter, säljrapporter - och ett par som ni aldrig tänkt på förr!
 • Obegränsade sökmöjligheter.
 • Ett användarvänligt program med kontinuerlig utveckling och fokus på kundnytta  

 

Verkar det här intressant för er?

Kontakta mig!   


Anders Stafverfeldt

Säljchef

08-545 870 60


Mer om P1 Projekt Våra appar