P1 Projekt versionshistorik


Nedan finner du en kort sammanställning över de olika versionerna. Fullständig versionshistorik finns i P1 Projekt under Övrigt -> Versioner.

Nya funktioner

 • Case utskrifter, lagt till så det går att maila en offert. Har man äldre version måste det läggas in i gamla printfilen.
 • Utskrift från Case, lagt till i skripten att den fyller på i loggfältet på Caset att det är utskrivet och hur och från vilken layout. Har kund äldre system och vill ha funktionen måste scriptstegen läggas in i printfilen. Det är ett eget script "Case offert Skriv till loggen" som man anropar från printscripten som behöver kopieras in i kundens printfil från produktoriginalet. Det måste även läggas till fält på layouten CASEARTICLE i printfilen, fältet CASE::case_logg.
 • Dashboard, nya projekt interna: finns nytt fält i system-system-Dashboard, nytt fält Kundnr i P1 som man kan fylla i med det som är det egna kundnumret i kunder, så kan man se vilka projekt som är interna.

Ändrat

 • Case, när man gör nytt projekt och om det finns kopplade dokument så kopplas de till det nya projektet.
 • Korrespondens: Produkt, länkar in produktkoden från projektet.
 • Användare, knappen ändra konto borttagen, nu kan man endast radera konto och skapa konto.

Nya funktioner

 • OD/AD-inloggning, fungerar nu för alla filer.
 • Att göra, går nu även att koppla till en produkt.
 • Korrespondens, ny överflik "Att göra" där man kan se kopplade Att Göra poster till en korrpost.
 • Att göra, ny lista "Fokus". Klickar man på rubriken "Korr" för att sortera visas kopplad korrespondenspost i huvudet.
 • Nytt snabbkommando cmd-alt-a, visar dialogruta med texten "Ny att göra", fyll i ämne så skapas en ny att göra i nytt litet fönster där det går att ange text direkt.

Ändrat

 • Företag-Personer * om personen har relation med företag, tooltop som visar vilka företag.
 • Personer-lista Märkningar: * om personen har relation med företag, tooltop som visar vilka företag.
 • Kopplingsfält på att göra och korrespondens ändrade så de ligger i samma ordning.
 • Case-lista, förväntat värde i kronor, nu sorterat och visar efter valt alternativ.
 • Knappen statistik i:

Att göra
Korrespondens
Tider Nu med knappval för att välja sortering.

 • Att göra listan, knapparna för Denna Vecka och <> fungerar nu med kortkommandon på samma sätt som i kalendern med pilar för att bläddra och 0 för att komma till aktuell vecka.

Nya funktioner

 • Fakturor-övrigt, knappar för söka ej utskrivna: Alla-E-Faktura-PDF-Papper.
 • E-faktura-funktionen leveransklar.
 • Produkter, går nu att skapa produkt-team och roller.
 • Att göra, går att hämta text-mallar.

Nya funktioner

 • Ny spärr i inställningar under system, tvingande fält. Ligger nu så att man kan lägga in så att orgnr är tvingande.
 • Massmail fungerar nu i FileMaker 16 och FM 17.
 • System-inställningar-företaget: Uppdelat på två flikar, Grund och Övrigt. Fler fält har tillkommit för att hantera e-faktura.
 • Faktura leverans. Nytt fält i inställningar där man kan ange vilket förval systemet skall ha. Det går att välja mellan E-faktura, Papper, PDF. Nytt fält på kundkortet-inställningar där man kan ange valet på kunden. Nytt fält på fakturan som länkar in det som står på kundkortet, är kundkortet tomt länkas det in från inställningar.

Ändrat

 • Fakturor, nya fält som länkar in adressinformation från kundkortet. Visas under överfliken detaljer. Dessa fält är nödvändiga för inexchange integrationen.

Nya funktioner

 • Att göra, går att klicka mellanslag på tangentbordet för att få upp sina val.
 • Att göra, knappen lägg till har nu flera val. Egen text lägger nu till klockslaget sist och markören ställer sig innan klockslaget.
 • Företag-inställningar, nytt fält "kontraktsnummer" som kan användas för att visas på utskrifter. Huvudmeny-System-Inställningar-Företaget Nytt fält Handbok där användarföretaget kan lägga in sin egen handbok. Denna handbok nås från Huvudmenyn när man klickar på huvudmeny knappen igen.
 • Produkter, nytt fält "Typ" som är en självlärande värdelista.
 • Att göra, lista - datum, ny knapp "Sortera" som visar sorterat per användare och datum, bilden på användaren visas som statistikdel.
 • Att göra, lista, kontakt, ny knapp "Sortera" som går att sortera på projektnamn, och då visas det som statistikdel.
 • Case, ny portal kopplat till att göra poster.
 • Att göra, nytt kopplingsfält till Case.
 • Företag-att göra fliken, lagt till så man ser text från att göra posten.
 • Personer, menyn-poster, ny funktion "uteslut oönskade" som från sökträffen utesluter personer: som är lediga, som har slutat, som har ikryssat "Ej utskick", som har ikryssat "Ej epost".
 • Att göra, ny lista "Ringa"
 • Rapporter, går att klicka + och - för att zooma fönster.

Ändrat

 • Företagskategorier, lagt till noteringsfält, även synligt på företagskortet. Vid sortering visas både namn och beskrivning när man sorterar på kategorikod.
 • Personer-att göra fliken, fältet text sväller i stället för rubrik.

Nya funktioner

 • Snabbkommando cmd-alt-7 gör att man får upp sin vecka med måndag till söndag.
 • Quick search.
 • Stöd för AD/OD inloggning:inställningar, kryssa i "Avändd AD/OD inloggning för att ej kunna skapa FileMaker konton. användare, nytt fält "Inloggning AD/OD, skriv in inloggningsnamn för användaren OBS! För att aktivera funktionen krävs att P1 lägger upp grupperna i hantera säkerhet.
 • Dashboard.
 • Kunna spara egna favoriter i Case och Att Göra.
 • Stöd för alternativ i case.
 • Möjlighet att kategorisera Case.
 • Tidssatt påminnelse kommer upp i eget fönster.
 • Statistikknapp i tider efter att man sökt och sorterat.

Ändrat

 • Kostnader, rödfärgat om fakturerat på företagskortet och projektkortet samt kostnadslistorna.
 • Attgöra listan-datum, visar nu projektkod och projektnamn.
 • Kalendern, visar text DUBBELBOKAT om det är dubbelbokat när man hovrar över klockslaget.
 • Att göra, knappen "idag" sortering så att tomt klockslag kommer överst, därefter stigande.
 • Att göra, knappen Denna vecka: Visar nu alla att göra för veckan, oanvsett om de är utförda eller ej, visar repetitioner, visa bild på användaren.
 • Att göra, repetitioner, visas med R i att göra listan samt i kalendern.

Nya funktioner

 • I Xfilen, finns nu Fortnox formatet för att skapa fakturor och läsa in inbetalningar.
 • Kalendern, verktygstipset över klockslaget visar texten DUBBELBOKAT om bokad tid överlappas av en annan bokad tid.
 • Artiklar, ny kryssruta "inaktiv" inaktiverar artikeln så den inte går att välja.
 • Korrespondens och Att göra, ny knapp "Eget fönster" gör nytt fönster där man kan redigera informationen utan att se andra saker.
 • GDPR, inställningar finns flik, person finns flik, personlistan finns ny lista.
 • Att göra, ny fllik "Planering", fält man kan fylla i för att skicka påminnelse vis SMS eller som epost vid valt datum och klockslag, timestamp som visar när det utförts. Om man ändrar datumet och om det är ifyllt påminnelse så kommer det upp varningsdialog som informerar om att det är en planerad påminnelse.
 • Företag-inställningar, nya fält för "Dataskyddsombud" samt "Företrädare". Går endast att välja en av varje per företag.

Ändrat

 • Kostnader, rödfärgat om fakturerat på företagskortet och projektkortet samt kostnadslistorna.
 • Attgöra listan-datum, visar nu projektkod och projektnamn.
 • Kalendern, visar text DUBBELBOKAT om det är dubbelbokat när man hovrar över klockslaget.
 • Att göra, knappen "idag" sortering så att tomt klockslag kommer överst, därefter stigande.
 • Att göra, knappen Denna vecka: Visar nu alla att göra för veckan, oanvsett om de är utförda eller ej, visar repetitioner, visa bild på användaren.
 • Att göra, repetitioner, visas med R i att göra listan samt i kalendern.

Nya funktioner

 • Projekt, bättre hantering av kursdeltagare så man kan ta betalt för anmälningsavgift och därefter kursavgiften.
 • Tider, nytt fält för Gruppering, går att fylla i med valfritt värde och få det delsummerat i "2 rader".
 • Nytt ekonomiformat P1Fortnox Ekomodul.

Ändrat

 • Kreditera faktura, verkställer posten och kontrollerar att det gick bra innan skriptet sätter igång.
 • Företag inställningar, flyttat från fliken fakturor-inställningar till överflik inställningar.

 

Nya funktioner

 • Infoknapp (i) som visar mer relaterad information om objekt på flera layouter.
 • Case; om ett case är kopplat till ett projekt där det finns annat kundnummer angivet antingen på projektet eller som fakturamottagare på projektet går det att välja vilket företag som skall ha fakturan.
 • Att göra; ny lista "Planering" med nya fält för  Vem-Var-Vad, knapp för kopiera som kopierar som ett html-mail som kan skickas.
 • Kalendern/kvartalsvy; ny layout "Färg" som visar beläggningen med färger.
 • Kalendern/snabbkommandon:

pil vänster=bläddra 1 vecka bakåt

pil höger=bläddra 1 vecka framåt

pil upp=nästa månad

pil ned=förra månaden

0=visa aktuell vecka

mellanslag= välj bland favoriter (Kräver FM15)

escape=visa alla poster

Ändrat

 • Att göra-datum; om sorterat på prio så blir det statistiksortering.

 

Ändrat

 • Tidmojjen med ny teknik så att att den inte frågar efter P1 projekt. Nytt gränssnitt så man ser att den ligger utanför projekt.

 

Nya funktioner

 • Case, info knapp som visar inledande och avslutande brödtext i flytande större fönster
 • Inställningar/Företaget; nya fält för ränta:

Referensränta, rörligt

Tilläggsränta, normalt 8%

Dröjsmålsränta, summan av de två ovan

Fältet dröjsmålsränta kan användas för att visas på fakturautskrifter och om man kör Svefaktura.

 • Inställningar/Företaget; nytt fält för GLN nr.

Helt nytt användargränssnitt

Nya funktioner

 • Kalendern, ny större med personbild.
 • Kalendern, ny webbkalender med drag-and-drop.
 • Kalender, visa endast 5 dgr om man har liten skärm.
 • Kalender, ny iOS-kalender för iPhone/iPad. (kräver FLT-server).
 • Nytt gränssnitt anpassat för FileMaker 14-15.
 • Kompis-listan året, ny kolumn som visar utgående komp för året.
 • Företag, orgnr-kontroll som indikerar med röd färg felaktigt ifyllt orgnr.
 • Nytt sökbart fält i företag-fakturor-inställningar som visar status i klartext för orgnr.
 • Fortnox, nytt ekonomiformat för exporter.

Ändrat

 • Sparad navigering, ändrat så det fungerar på engelsk version av Filemaker.
 • För en artikel som som använts någonstans i tider-fakturarad-caserartikel-projektartikel-kostnad: går det ej att ändra artikelkod eller radera själva artikeln.