P1 Projekt 6.06


Nya funktioner

 • I Xfilen, finns nu Fortnox formatet för att skapa fakturor och läsa in inbetalningar.
 • Kalendern, verktygstipset över klockslaget visar texten DUBBELBOKAT om bokad tid överlappas av en annan bokad tid.
 • Artiklar, ny kryssruta "inaktiv" inaktiverar artikeln så den inte går att välja.
 • Korrespondens och Att göra, ny knapp "Eget fönster" gör nytt fönster där man kan redigera informationen utan att se andra saker.
 • GDPR, inställningar finns flik, person finns flik, personlistan finns ny lista.
 • Att göra, ny fllik "Planering", fält man kan fylla i för att skicka påminnelse vis SMS eller som epost vid valt datum och klockslag, timestamp som visar när det utförts. Om man ändrar datumet och om det är ifyllt påminnelse så kommer det upp varningsdialog som informerar om att det är en planerad påminnelse.
 • Företag-inställningar, nya fält för "Dataskyddsombud" samt "Företrädare". Går endast att välja en av varje per företag.

Ändrat

 • Kostnader, rödfärgat om fakturerat på företagskortet och projektkortet samt kostnadslistorna.
 • Attgöra listan-datum, visar nu projektkod och projektnamn.
 • Kalendern, visar text DUBBELBOKAT om det är dubbelbokat när man hovrar över klockslaget.
 • Att göra, knappen "idag" sortering så att tomt klockslag kommer överst, därefter stigande.
 • Att göra, knappen Denna vecka: Visar nu alla att göra för veckan, oanvsett om de är utförda eller ej, visar repetitioner, visa bild på användaren.
 • Att göra, repetitioner, visas med R i att göra listan samt i kalendern.