P1 Projekt 7.03


Nya funktioner

  • Ny spärr i inställningar under system, tvingande fält. Ligger nu så att man kan lägga in så att orgnr är tvingande.
  • Massmail fungerar nu i FileMaker 16 och FM 17.
  • System-inställningar-företaget: Uppdelat på två flikar, Grund och Övrigt. Fler fält har tillkommit för att hantera e-faktura.
  • Faktura leverans. Nytt fält i inställningar där man kan ange vilket förval systemet skall ha. Det går att välja mellan E-faktura, Papper, PDF. Nytt fält på kundkortet-inställningar där man kan ange valet på kunden. Nytt fält på fakturan som länkar in det som står på kundkortet, är kundkortet tomt länkas det in från inställningar.

Ändrat

  • Fakturor, nya fält som länkar in adressinformation från kundkortet. Visas under överfliken detaljer. Dessa fält är nödvändiga för inexchange integrationen.