P1 Projekt 7.05


Nya funktioner

 • OD/AD-inloggning, fungerar nu för alla filer.
 • Att göra, går nu även att koppla till en produkt.
 • Korrespondens, ny överflik "Att göra" där man kan se kopplade Att Göra poster till en korrpost.
 • Att göra, ny lista "Fokus". Klickar man på rubriken "Korr" för att sortera visas kopplad korrespondenspost i huvudet.
 • Nytt snabbkommando cmd-alt-a, visar dialogruta med texten "Ny att göra", fyll i ämne så skapas en ny att göra i nytt litet fönster där det går att ange text direkt.

Ändrat

 • Företag-Personer * om personen har relation med företag, tooltop som visar vilka företag.
 • Personer-lista Märkningar: * om personen har relation med företag, tooltop som visar vilka företag.
 • Kopplingsfält på att göra och korrespondens ändrade så de ligger i samma ordning.
 • Case-lista, förväntat värde i kronor, nu sorterat och visar efter valt alternativ.
 • Knappen statistik i:

Att göra
Korrespondens
Tider Nu med knappval för att välja sortering.

 • Att göra listan, knapparna för Denna Vecka och <> fungerar nu med kortkommandon på samma sätt som i kalendern med pilar för att bläddra och 0 för att komma till aktuell vecka.