P1 Projekt 7.06


Nya funktioner

  • Case utskrifter, lagt till så det går att maila en offert. Har man äldre version måste det läggas in i gamla printfilen.
  • Utskrift från Case, lagt till i skripten att den fyller på i loggfältet på Caset att det är utskrivet och hur och från vilken layout. Har kund äldre system och vill ha funktionen måste scriptstegen läggas in i printfilen. Det är ett eget script "Case offert Skriv till loggen" som man anropar från printscripten som behöver kopieras in i kundens printfil från produktoriginalet. Det måste även läggas till fält på layouten CASEARTICLE i printfilen, fältet CASE::case_logg.
  • Dashboard, nya projekt interna: finns nytt fält i system-system-Dashboard, nytt fält Kundnr i P1 som man kan fylla i med det som är det egna kundnumret i kunder, så kan man se vilka projekt som är interna.

Ändrat

  • Case, när man gör nytt projekt och om det finns kopplade dokument så kopplas de till det nya projektet.
  • Korrespondens: Produkt, länkar in produktkoden från projektet.
  • Användare, knappen ändra konto borttagen, nu kan man endast radera konto och skapa konto.