P1 Panel

P1 Panel

Hantera hela rekryterings-processen för paneler och fokusgrupper

Panel är ett komplett databassystem för att hantera hela rekryteringsprocessen med deltagare i s k fokusgrupper. Systemet är framtaget tillsammans med aktörer i branschen, vilket gör att det inte innehåller överflödiga funktioner som ingen använder och som bara gör systemet tyngre och trögare.

Under utvecklingsprocessen har vi identifierat följande nydetaljerade personkriterier:

-personuppgifter (ex. namn, adress, osv)
-detaljerade personkriterier
-projektinformation (namn, plats, tid, arvode m.m)
-personliga massmail
-släktskap
-barn
-bokning
-reservhantering
-deltagarhistorik
-To-do funktion
-smidiga sökmöjligheter

Vår utvecklingsmiljö erbjuder möjligheten att ytterligare anpassa systemet efter just era speciella önskemål.