Prenumeration Versionshistorik

 


P1 Prenumeration


Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Prenumeration sedan version 4.05.

OBS! Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Uppgradering kan endast ske då ny version av Produkten finns. Detta är valfritt för kund ett år efter senaste gjorda uppgradering (eller nyinstallation), därefter kan PositionEtt besluta om uppgradering skall ske.

Nyheter i urval
 

5.15 (2020-03-27)

Nya Funktioner
- Fakturalistan, knappen "Ej utskrivna" kompletterade med alternativen:
• Alla • E-faktura • PDF • Papper
 
- Kunder, ny funktion för att kunna kopiera adressupgifter.
- Snabbkommando cmd-shift-C. Syns även under menyn Manus (kunder) och har namnet "kopiera adress"
 
-Nytt fält Referensnr på kundkort och Fakturakort. Följer med till E-fakturor. Syns under kundnr på fakturautskrifter med ledtext Referensnr.
 
Paketfunktion
- Ny del med stöd för att kunna sälja prenumerationer paketvis. Innebär i praktiken att man sätter ett pris som innefattar upp till ett visst antal prenumerationer.

Ändrat
- Vid ny kund gick det inte att klistra in
- Det går nu att formatera text i textfältet i Prenkoder
- E-post Faktura är flyttad till kundkortets övre del istället för fliken Övrigt
- E-postadressen (E-post Faktura) är nu synlig på fakturakortet
- Prenkoder, hjälpbubbla som visar logiken för antal
- Fakturor-lista, knappen "Visa förfallna" kan nu välja att visa alla förfallna eller endast de som skall ha påminnelse.


5.14 (2019-09-13)

Nya Funktioner
- Lagt till separat inställning för kontering av inbetalning vid kortbetalning med Payex/Swedbank Pay
 
- E-faktura-funktionalitet tillagd
   Faktura, nya flikar:
- Överflik E-faktura som visar beräkningsformler
- Underflik E-faktura där knappar finns för att skicka e-faktura
- Fakturalistan, knappen "Ej utskrivna" kompletterade med alternativen:
   Alla, E-faktura, PDF och Papper


Rättat
- Rapportkörning som PDF sparar nu på rätt sätt.
 

5.13 (2018-11-27)

Nya Funktioner
-Tidningar, ny flik "Automail"
- En gång per dygn e-postas inloggningsuppgifter till nyregistrerade prenumeranter

Kräver separat avtal med P1.
 

5.12 (2018-06-28)

Nya Funktioner
- Fältinmatning, tvättar nu bort felaktiga tecken och fetningar, förutom i anteckningsfält
- P1 Dataskydd implementerat


5.11 (2018-05-14)


Uppdatering
- Dataskydd och sparade rapporter följer nu med vid uppdatering


5.10 (2018-05-07)

Nya Funktioner
- Rapporter, ny flik "Sparade Rapporter"
- Rapporter går nu att tids-schemalägga och automat-maila till valda e-postadresser
Kräver separat avtal med P1.
- Ny rapport  nr 37, Periodisering av inbetalningar
Fungerar som rapport 36 förutom att den endast visar betalningar inom valt tidsintervall


5.09 (2018-02-20)

Nya Funktioner
- Prenkod, ny flik web, nytt fält "Visa pris ex moms"
- Nytt exportformat: nr 4 som skapar två filer
- Fakturarader: ny exportfunktion under egna manus "Sortera och exportera betalningar"
- Ny rapport nr 35, Vald Prenkod
- PrenSluss: Lagt till betalning via Payex
-Tidning -> Övrigt, ny knapp för öppna url, om man jobbar med att publicera tidningen på webben
- Ny rapport nr 36, Periodisering av betalningar


Rättat

- Prenumeration -> Skickade nummer, + knappen, skicka nummer manuellt, skall hitta senaste skickade numret, gjorde inte det om man i nummer lagt upp olika längd på numren.
- Körschema -> Skicka nästa nummer, fungerade inte om man jobbade lokalt

Ändrat
- Rapport 01 kompletterad med kundnummer
- Nya postnummer-filen, innehåller inte längre regionkod
- Kunder -> Prenumerationer -> Betalare, knappen förfrågan, syns nu i ordernr
- Rapport "30  Inbetalningar VAT nr" söker på fakturor som har VAT nummer
Visar VAT-numret från fakturan i stället för från kundkortet


5.08 (2015-12-21)

Nya Funktioner
- Tidning-övrigt, två nya fält, omslagsbild samt beskrivning som används för webben


Rättat

- Tidning skickades till gratisprenumerationer med 0 nummer kvar
- P1 Filtjänst, kontrollmailet som skickas 5 dagar innan utgivningsdag skickas numera per tidning
- Förnya prenumerationer, om man tagit bort utgivningsdagen på ett ej skickat nummer blev det fel på vilket som var första och sista numret.
- Skicka nästa nummer fungerade ej om man jobbade som lokal användare utan anslutning till server.


5.07 (2015-11-20)

Nya Funktioner
- Webb: funktion för att via webb kunna redigera sina kunduppgifter och avsluta sin prenumeration


Ändrat

- Mata in inbetalningar, ändrat tabordningen så att den går till nästa fakturanummer
- Godkänn betalningar, momentet skall nu gå fortare


5.06 (2015-09-11)

Ändrat
- Farader, fältet "Status spärra" är numera indexerat
- P1 filtjänst, ändrat exportformatet till windows i stället för mac
- P1 filtjänst, ändrat till .tab i exporten i stället för .txt
 
- Prenumeration och fakturarad, fältet 
"Antal nummer som skickas innan pre. spärras om 1:a avi ej betalas", 
ändrad rubrik till: "Antal nummer som skickas om 1:a avi ej betalas"

Ändrad logik för detta fält så att om man skriver in 0 som värde så får kunden inga tidningar förrän fakturan är betald.

- Prenumeration och fakturarad, fältet 
"Antal nummer som skickas innan pren. spärras om förnyelseavi ej betalas", 
ändrad rubrik till: "Antal nummer som skickas om förnyelseavi ej betalas"

Ändrad logik för detta fält så att om man skriver in 0 som värde så får kunden inga tidningar förrän förnyelse-fakturan är betald.

- P1 Filtjänst, ändrat så att tidningsnamnet är med i infomailen


Rättat
- P1 filtjänst, korrigering av kontrollen, annars gick inte skriptet att köras av en klient.


 

5.05 (2015-08-31)

Nya funktioner
- P1 Filtjänst, funktion för att låta servern ha hand om knapparna 1, 3, 4, 5 och 6 i Körschemat
- Kräver separat avtal med P1

Ändrat
-Om man kör på server så utförs Körschemats knappar 1, 3, 4, 5, 6 på servern
Det ser likadant ut för användaren men går betydligt snabbare.


Rättat
- Manuset i kunder "Visa avslutade kunder" tog felaktigt med de som hade uppehåll

 


5.04 (2015-01-28)

- OCR-inläsning, tar endast tar in siffror på fakturanumret 

Rättat
- Kunder, knappen dubblett hade försvunnit i konverteringen, återinförd
- Kunder, fliken Ekonomi, fältet Adress hade försvunnit från version FM11
- Prenumeration, fliken special, fältet Adress hade försvunnit från version FM11


5.03 (2014-06-10)

Ändrat

- Ny postnummertabell med sortering och LKF kod.

5.02 (2014-04-30)

Nya funktioner

Inställningar
- Ny flik "Inkasso" där man kan ange ett eller flera inkassoföretag man använder sig av.

- Inställningar/fakturor; nytt fält kryssruta "Skapa 0-faktura", som innebär att det skapas fakturor även för fakturarader som har 0 i belopp. Används om man vill ha fakturan som adressbärare för utskick.

Fakturor
- Ny knapp "Inkasso". Knappen visas endast om man lagt upp ett inkassobolag under inställningar enligt ovan.
Knappen är ett flytande fönster som visar info och funktioner för hantering av fakturor till inkasso och innehåller tre funktioner:

1 skicka visade fakturor till valt inkassobolag
2 skicka gjorda inbetalningar till valt inkassobolag
3 importera betalningar från valt inkassobolag.

Alla tre rutinerna kommunicerar med printfilen där man lägger upp logik för hantering av filerna.

5.01 (2014-03-05)

Nya funktioner

- P1 Prenumeration är nu helt ombyggt och kräver Filemaker 12 eller senare för att köras. Nytt gränssnitt och en hel del nya funktioner.

- System-SMTP är kompletterad med anslutningskryptering TLS och verifiering CRAM-MD5. Innebär att man vid uppdatering måste justera inställningarna. Hade man t ex i den gamla versionen kryssat i SSL så var det tidigare en kryssruta, nu skall det stå SSL i fältet.

- Prenumeration lista; nya snabbsök-knappar för uppsagda och avslutade.

Ändrat

- Fakturor, manuset "Visa exporten för hittade fakturor" är ändrat så att den ej visar de som har annnan betalare.

4.22 (2012-09-05)

Ändrat

- Kunder; skriptet "visa avslutade kunder" utesluter nu de som spärrats, makulerats eller fått ett nummer utanför slutdatum.

- "Export 1" är kompletterad så att antal ex kommer med i slutet.

4.21 (2012-04-02)

Nya funktioner

Inställningar-fakturor
- Nytt fält "Inbetalning OCR längd". Normalt 23 eller 25 vilket är antal tecken i OCR-filen som hämtar fakturanumret. Om tomt så räknar systemet 23 tecken som standardlängd. Gäller plusgiro och gamla BG formatet.

4.20 (2011-05-25)

Nya funktioner

Inställningar/System/Exporter
- Lagt in ett till exportformat "nr 3".

Fakturor
- Fakturautskrift; lagt till så man kan e-posta fakturor.

Rapporter
- Ny rapport "34 inbetalt per nummer". 

Prenumeration
- Vi har lagt till ett nytt manus "exportera prenumerationer", som exporterar tidningskod-namn-uppsagd datum och annat.

Kunder
- Kundkortet har utrustats med en ny flik "Övrigt" där man kan skriva in epostadresser, användarnamn och lösenord som man kan använda fritt.

Ändrat

- Exportformat 2 är ändrat så att mellanslag tas bort från postnummer.

- Postnummer; lagt till länsbokstav och uppdaterat med ny postnummerkatalog 2011-05-19.

4.19 (2010-12-14)

Nya funktioner

Inställningar
- Inställningar/Exporter; nytt fält "Annat exportformat". Det finns i och med detta två exportformat att använda sig av.

- Inställningar/Övrigt; nytt fält "Nästa order nr automatiskt" innebär att nästa ordernr fylls i automatiskt när man fyller i ordernr. Används om man vill att alla agenter skall förnyas automatiskt.

Tidning
- Ny flik, "Övrigt" med nytt fält "prenkod web" som kan användas om man vill publicera vissa prenkoder för webben.

- Vi har lagt till en helt ny fil "pren_web" som används för webpublicering.

Ändrat

- Inbetalningar; färgar fakturadatum blått om det finns avibild.

- Rapport 31 är ändrad så den visar ex moms.

4.18 (2010-09-17)

Nya funktioner

Rapporter
- Ny rapport "33 Ej förnyade", visar de som förnyats och ej betalat. Söker på fakturadatum, betalning ej godkänd, belopp större än 0, att den är förnyad, och att fakturan är utskriven.

Utskrifter
- "Layout 6" anpassad för e-brev.

Ändrat

- Förnyelsegradrapporten (32) ändrad så den söker på fakturadatum och krav på att fakturan är utskriven.

- Värdelistor visar endast värde från fält 2 för att fungera i FileMaker 11.

4.17 (2010-08-27)

Nya funktioner

Printfilen
- Nu finns det tre sätt att spara fakturor som PDF på:

Alternativ 1: En faktura per PDF
Alternativ 2: En PDF för alla fakturor
Alternativ 3: En PDF som heter "TillTryckeriet.PDF" som innehåller alla fakturor som har samma mottagare som betalare. En PDF som heter "AnnanBetalare.PDF" som innehåller alla fakturor som har annan betalare.
Det sistnämnda alternativet är användbart om man vill skicka en faktura tillsammans med tidningen men att fakturorna till annan betalare endast skall gå i kuvert.

Fakturor
- Nytt fält som visar antalet fakturarader.

- Nytt manus "Visa exporten för hittade fakturor", som visar sista exporten för de fakturor som visas.

Rapporter
- Ny rapport "32 Förnyelsegrad". Rapporten söker i fakturarade på skapad datum samt * i fältet förnyad från och belopp större än 0. Visar sedan antalet hittade fakturarader, antal godkänd betalningar samt förnyelsegraden per månad.

4.16 (2010-03-16)

Nya funktioner

Rapporter
- Ny rapport "30 Inbetalningar VAT nr" som söker efter de som har "3. Inom landet" ifyllt på kundkortet på vald datumperiod i inbetalningar. Visar VAT numret från kundkortet samt beloppet summerat per kund och för respektive faktura i listvy.

- Ny rapport "31 Framtida intäkter". Visar prognos på vad som kommer att faktureras för varje nummer.

Ändrat

- Fakturarad; status fakturera, lagt till i logiken så att en fakturarad som är inaktiverad ett visst datum inte faktureras.

4.15 (2010-01-15)

Nya funktioner

Kunder
- Nytt manus (Kunder) "Visa avslutade kunder".

När man kör manuset får du upp en dialogruta där du anger tidning och datum från och till. Sen utför manuset en sökning enligt följande kriterier:
1. efter vald tidnings prenumerationer
2. makulerade inom angivet datumintervall
3. spärrade inom angivet datumintervall
4. skickade nummer, söker utefter vilka nummer som skickats och vilket datum i nummer man skickade det (detta är speciellt viktigt för de som har tomt värde på prenumerationen i fältet nästa prenkod, för dem finns det inget datum att söka på förutom sista skickade numret)
5. Utesluter de som har "avliden"  eller "död" inskrivet i anteckningsfältet på kundkortet
6. utesluter de som är aktiva på vald tidning
7. Utesluter de som på kundkortet, fliken kategorier har ikryssats "Ej bearbetning"

Kund-ekonomi
- Ny kryssruta "E-faktura". Markerar om kunder har valt att få fakturan eller avin som e-faktura.

Fakturor-ekonomi
- Ny kryssruta "E-faktura". Skall användas för att logika printfilen till att kommunicera med e-skrivaren.

Ändrat

- Man kan från och med denna version redigera sparade sökningar (kräver lägst FileMaker 10)

4.14 (2009-08-25)

Nya funktioner

Tidning
- Ny kryssruta "Skicka som epost". Innebär att exporten som skapas endast innehåller epostadresser i stället för fullständig adress.

Inställningar
- Ny flik, nytt fält "2 kolumner för etiketter". Inställning som gör att man får ut 2 kolumner från "Prenumerationer" när man väljer etikettutskrift.

4.12 (2009-05-25)

Nya funktioner

Massbrev
- Det går nu att bifoga en bilaga vid massbrev.

-Funktion för att kunna maila via SMTP från Filemaker 10. Finns inställningar där man ställer in och aktiverar denna funktion. Används sedan från kundkortet fliken massbrev.

Inbetalningar
- Import av betalningar tar nu emot BG plus filer.

Avisering och fakturor
- Vi har byggt in en hett efterlängtad funktion för att kunna skicka alternativ-avier. T ex en kampanj där ny eller befintlig prenumerant får tre olika avier med olika perioder. Den de betalar registreras som aktiv prenumeration. Funktionen kan endast aktiveras av PositionEtt.

Ändrat

-Kompletterat med projektkonto så den inte fyller på med projekt om man inte valt korrekt prenkod. Kunde bli "?" om man valde kod som inte fanns.

-Lagt till egen funktion för OCR beräkningar, ändrat för PG och BG färdiga utskriften, dvs den där man inte skriver ut på förtryckt papper utan där hela blanketten ligger i Filemaker.

4.11 (2009-01-12)

Nya funktioner

Inställningar
- Ny tabell för "konto projektnummer".

- Kontering; nytt fält "Egen funktion inom utom EU (Ändras av P1)" här kan man lägga in helt egen logik för hur olika kunder ska konteras beroende på om de är inom eller utom EU. Är fältet ifyllt så räknar systemet med den logiken. Är fältet tomt är det den vanliga logiken. Endast P1 kan ändra och konfigurera detta fält på order från er.

Prenkoder
- Nytt fält för "konto projektnummer"

Fakturor
- Fakturarad; nytt fält "konto projektnummer" som länkas in från prenkoden med samma logik som kontot, dvs när fakturan skapas.

Rapporter
- Momsrapporten, visar det nya fältet "konton projektnummer" bredvid konton.

- Ny rapport "29 prenskuld". Visar data från "fakturarader", antal skickade och kvar för att man bättre skall förstå prenskulden. Gör så att varje kund är delsummerad vilket innebär att man slipper se flera radera på samma kund.

Övrigt
- Ny layout; "Prenkod lista lager" som nås via layoutväljaren. Visar lager, sålt och saldo.

Ändrat

- Logiken för konto som beräknas in på fakturaraden ändrat så att om inte "Aut. Konto inom EU och utom EU" är ifyllda i inställningar så tar den kontot som ligger på prenkoden.

- I layoutväljaren har vi gjort "kund_kod" och "kund_kod_koppling" åtkomliga så man kan exportera ut dessa värden.

- Fakturaradskommentaren på fakturaradskortet har vi flyttat neråt så det ligger under nya fältet "konto projektnummer". Nu ligger fakturaradskommentaren på fliken status.

- Dubblettnyckeln är ändrad så den även kollar epostadress för identifiering av dubblett. Blir annars lätt fel på privatpersoner.

4.09 (2008-02-04)

Nya funktioner

Rapporter
- Ny rapport "28 Kundfordringar", visar saldo kundfordringar på valt datum. Funktionen kräver att man skriver in vilket datum man vill ha saldot från, skriver man t ex 2013-08-31 och det är idag 2013-10-24 så visas fakturor som skapats innan eller lika med 2013-08-31. Fakturor skapade efter det datumet kommer ej med. Fakturor som är godkända eller makulerade innan eller lika med 2013-08-31 kommer inte heller med. Betalningar som är gjorda innan eller lika med 2013-08-31 visas. Inbetalningar efter det datumet räknas inte.

Prenkoder
- Vi har skapat egen meny för prenkoder så man kan skapa en prenkod med valfritt id.

Ändrat

Fakturor
- Rabattsatsen på Fakturarad länkar efter ändring in rabbatt från kundkortet om det saknas en prenumeration som är kopplad till fakturaraden. Detta påverkar direktfakturor så att fakturaraden ärver rabbatten från kundkortet.

- Vid skapande av direktfaktura från kundkortet har vi byggt in en spärr när man skapar fakturarad om man inte valt tidning. Tidningstexten (om den finns) sätts automatiskt på fakturan.

- Vid utskrift fakturor är fönstret maximerat på PC.

Rapporter
- Rapport 24 "delsummering per produkt", visar nu prenkod och prenkod namn.

- Rapport 24 och 26 är ändrade så att de visar makulerade summerade för sig på slutet.

Inbetalningar
- Vid import av betalningar kan man nu välja valfritt konto.

- Vid import av betalningar; om fakturan efter att man importerat betalningar, är till fullo betald så godkänns fakturan med dagens datum om den inte redan har godkänt datum.

- "Mata in betalningar"-funktionen är ändrad så den inte hoppar högst upp i portalen. Ändrat så att den går till nästa fakturanummer när man trycker enter och ytterenter.

- Import av inbetalningar; Vi har lagt till kontroll av att filen inte redan är importerad. Är den det så raderas den.

Övrigt
- Zoomning av fönster på PC när man kör rapporter så att fönstret är maximerat.

- Makulera pren-knappen går nu att köra på de som är avslutade.

4.08 (2007-10-16)

Nya funktioner

Fakturor
-Fakturarad; Nytt fält för anteckning. Detta syns även på fakturan i portalen "Fakturarader redigera".

Ändrat

-Kunder: Dubblettnyckelberäkningen omgjord så den räknar med avdelning.

-Kunder: Fätet "Länkad till kund"; värdelistan omgjord så den även visar avdelning.

4.07 (2007-10-02)

Nya funktioner

Fakturor
- Vi har lagt in så att man kan aktivera skapande av PDF:er. Viss programmering krävs i er utskriftsfil.

Ändrat

- Rapport "Prenskuld"; kompletterad med visning av momsbelopp och beloppet ex moms.

4.06 (2007-09-28)

Nya funktioner

Prenumerationer
- I "Prenumerationer", ny funktion "Exportera mottagare prenumerationer" under manus.
Exportordning PRENUMERATION Pren.nr, Aktiverad datum, Status, Makulerad datum, Spärrad datum, Anteckning, MOTTAGARE Kundnr, Organisation, Namn, Avdelning, adress, Postnr, Ort, Land, Telefon, Epost, Mobil, Hemsida, Anteckning, BETALARE Organisation/namn.

- Nytt fält "ref nr" som kan användas för att lägga in ett eget nummer som används internt.

Inbetalningar
- Inbetalningar; Vi har lagt in fältet "Land" från fakturor på layouten "Uppgifter" så fältet är sökbart.

- Inbetalningar; nytt fält för notering.

Övrigt
- Om man håller nere alt-tangenten när man skall gå till relaterad post så visar den alla relaterade poster för sökträffen.

- Ny "Super Knapp" i menyn som anropar manus i utskriftsfilen. Är till för att du skall kunna ange egna valfria länkningar till script som utför egenanpassade uppgifter, specifika för er verksamhet.

- Lagt in ny handbok i systemet.

Ändrat

- Kunder; funktionen "Exportera hittade kunder".
Ändrat fält i exportordning till: Kundnr, Organisation, Namn, Avdelning, adress, Postnr, Ort, Land, Telefon, Epost, Mobil, Hemsida, Anteckning.

- Rapporter; justering av rapport "12  Export Spridning" så summeringen per postnr sker korrekt.

- Rapport 11; delsummerar per konto.

- Fakturarader; Nu länkas det in olika momssatser för premie och porton. Detta betyder att systemet hanterar olika momssatser per fakturarad.

4.05 (2007-03-20)

Nya funktioner

- Kryssruta i prenkoden "Skicka ej påminnelse"
- Kryssruta i fakturor "Skicka ej påminnelse"
- Kunder; fliken ekonomi, samt förlag: Ny flik ekonomi lagt till fälten;
   VAT-nummer
   Iban-nummer
   Bic-kod
   Säte
Ovanstående nya fält finns inlagda på fakturautskrift 1 till höger
- Ny separat utskriftsfil för att hantera prenutskrifter.

RAPPORTER
- Lagt till rapport "21  Prenumerationsskuld liggande" som gör samma som rapport 6 men liggande.
- Lagt till rapport 20 som visar prenskulden fördelat på konton (görs i farader)

ÖVRIGT
- Lagt till ekonomientiteten som innehåller Agressointegration.
- Skript i farader "Extern: 1. Skapa fakturor" lagt till så den från prenkoden kryssar i skicka ej påminnelse om det är ikryssat så på prenkoden.
- Ny kryssruta "Inaktiv" på prenkoden.
- Värdelistor från prenumeration och kund filtrerar bort inaktiverade.
- Prenkod-kryssrutan "Rabatt", lagt frågeteckensymbol med förklarande text/snabbhjälp.
- Kunder. Ny knapp "Förfrågan" som visar aktuella prenumerationer i speciell layout.
- Prenkod nytt fält "Exportgrupp" med värden 0-5, 0=exporteras ej. Tomt värde är default. andra värden gör att man får egna exporter, det blir med tomt värde och värdena 1-5 6 olika exportfiler att välja på. Detta gäller endast logiken för de som skall ha ett nummer samt fler än ett nummer.

Ändrat

- Ny separat utskriftfil så att varje kund har egen modifierbar utskriftsfil. Du kommer till redigeringsläget via meny-inställningar-fakturor, knappen "Redigera utskrifter"