Prenumeration beskrivning

 


P1 Prenumeration


Hantera era prenumeranter smidigt

Med P1 Prenumeration hanterar du alla dina olika typer av prenumerationer, personer och företag. Du sköter all avisering själv med OCR-avier. Inbetalningsfiler hämtar du ned från Plus- eller Bankgirot och läser enkelt in i systemet. Programmet matchar vid inläsning alla inbetalningar med rätt avi och registerar automatiskt nya prenumerationer, förlänger befintliga eller stänger av dem som inte betalar. Du har en mängd olika typer av rapporter att välja mellan. Det finns också stora möjligheter att kategorisera och märka olika typer av kunder och du kan naturligtvis söka på all inlagd data.

Gränssnitt

P1 Prenumerations gränssnitt är tydligt, ljust och luftigt. Fram- och backknappar finns för enkel navigering. Att göra körningar i systemet har flera tydliga steg och det finns numera även en loggfunktion där det går att spåra förändringar för att underlätta support. Det går även att själv backa att man skickat nästa nummer.

Ladda systemet med grunddata

Du börjar med att lägga in ditt förlag eller din organisation. Därefter fyller du på med den eller de tidningar och tidskrifter som du vill hantera. För varje tidning lägger du upp framtida nummer, utgivningsdagar och vilka olika prenumerationstyper (prenumerationskoder) som ni erbjuder. Vi är mycket vana att göra datakonverteringar från Excel eller från andra prenumerationssystem.

Prenumerationskoder och avisering

Du kan hantera obegränsat antal prenumerationskoder. D.v.s helår, halvår, gratis, erbjudande o.s.v. En prenumerationskod övergår automatiskt till en annan. Ett erbjudande kan t ex övergå i en förnyelseprenumeration för ett helår om du vill. Systemet håller reda på när det är dags att skicka förnyelseavier. Påminnelser söker du enkelt fram med en knapptryckning och skriver ut. Du kan gå ut med upp till fem olika prenumerations-alternativ till varje prenumerant. P1 Prenumeration stödjer samlingsfakturor/avier.

Prenumerationer

Varje prenumeration har både beställare, en betalare och en mottagare. Dessa kan vara en och samma eller tre helt olika. Här hanteras logiken för vilka nummer som skall skickas till varje prenumerant och när avisering skall ske. Här finns också prenumerationspris, antal exemplar plus makulerings- och avslutsfunktion. Du kan hantera prenumerationsuppehåll och tillfälliga adressändringar. Systemet spärrar automatiskt prenumerationer när ingen betalning sker.

 

Kunder

Både personer och företag hanteras på samma sätt som prenumeranter. Ett företag kan t ex beställa och betala för sina medarbetares prenumerationer där några får den skickad hem och några till arbetet. En person kan ge bort en prenumeration i gåva. Kategorisering och märkning av kunder finns dels med kryssrutor men även med obegränsat antal koder.

Avier & OCR

Avierna fyller flera viktiga funktioner. Du printar dem själv på tomma OCR-papper på en vanlig laser-skrivare. Det går även att spara dem i PDF-format och e-posta dem. Det finns stöd för e-faktura. P1 Prenumeration skapar själv OCR-koder och kan skriva ut Plus- eller BankGiro-talonger om man vill. Varje avi förses med respektive tidskrifts logotyp. Avin är en mycket viktigt bärare till ditt budskap om varför prenumeranten skall fortsätta att prenumerera eller hoppa på det erbjudande som denne just har fått. För varje prenumerationskod kan du skriva upp till sex olika säljtexter. Vill du frångå våra standardutskrifter och ha egendesignade utskrifter skapar du dem själv eller tar hjälp av oss. Här nedan är exempel på fyra olika prenumerations-alternativ till varje prenumerant med PlusGirot-talonger.

P1 Prenumeration - huvudavi Alternativa prenumerationsavier printade från P1 Prenumeration


Automatiserade körningar

P1 Prenumeration kan ställas in så körningar som i vanlig fall körs av den som sköter systemet sker helt automatiskt vid en viss tidpunkt på dygnet. Det gäller för godkännande av betalningar, spärrning och upplåsning av prenumerationer, ta ut adresser och skicka dem till tryckeriet, förnya prenumerationer och skapa fakturor. Denna typ av körningar behövs mest för kunder som hanterar fler tidningar eller har veckoutgivning.
 

PrenWebb / PrenSluss

I PrenWebben kan befintliga prenumeranterlogga in och teckna sig för fler prenumerationer, säga upp prenumerationer eller justera sina mottagaruppgifter.

De som tecknar nya prenumerationer hamnar i PrenSlussen. Där kan den som sköter systemet enkelt se om det verkligen är nya prenumeranter eller om de finns registrerade sedan tidigare. Med en knapptryckning aktiverar man nya eller uppdaterar befintliga prenumeranter. På detta sätt slipper ni dubletter och nya kunder kan bara enkelt teckna sin prenumeration på webben utan att behöva skapa ett konto.
 

P1 Prenumeration PrenWebb

 


Agenter

Säljs prenumerationer på er tidning av agenter eller s k bokhandlare? P1 Prenumeration har fullt stöd för att hantera denna typer av ordrar. Viktigt är ju att ni inte skickar ut förnyelser till dessa prenumeranter. Agenterna får samlingsfakturor med den rabattsats som ni kommit överens om.

Skicka tidningen

När det är dags att skicka tidningen till prenumeranterna låter du systemet göra jobbet för att ta ut en korrekt adressfil. Med ett par enkla knapptryckningar känner systemet efter vilka prenumerationer som just idag skall spärras eller låsas upp beroende på om de har betalt eller inte. På samma enkla sätt förnyar du prenumerationer och skapar fakturor till dem som skall ha det.

Rapporter

Ett trettiotal olika rapporter finns tillgängliga i systemet. Här finns bl a ekonomi, tidningsstatistik, prenumerationsskuld, periodiseringsrapporter, abbonentdata, prenumerationstyper, spridningsredovisning, kategorier, bokföring m m.

Bokföring

P1 Prenumeration arbetar efter kontantmetoden. En avi eller faktura skall inte bokföras förrän den är betald. För att slippa kostsamma integrationer mot olika ekonomisystem har vi löst det så att du återkommande tar ut bokföringsrapporter som ekonomiavdelningen direkt kan bokföra som verifikat baserat på inbetalningar.

Handbok

Inbyggd sökbar handbok ger dig snabbt svar på dina frågor.

 

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift