Adresser & Målgrupper

Håll ditt system uppdaterat!

Skit in = Skit ut

Vill du ha möjlighet att uppdatera ditt kundregister eller kunna köpa och in fräscha uppgifter på nya prospekts?

P1 PAR

Tillsammans med PAR AB har vi byggt in funktionalitet i två av våra program för att underlätta uppdatering av adress- företags- och personuppgifter. PAR har tillgång till Sveriges mest kompletta och uppdaterade databaser omfattande näringsliv, konsumenter, organisationer och offentlig sektor.
 

Våra PAR-certifierade system:

P1 Projekt

Behöver du stöd i ditt arbete från prospektering och införsäljning genom projektplanering och genomförande? Tidredovisning är helt införlivad i programmet och även integrerad fakturering plus väl utbyggda rapport- och statistikfunktioner.
P1 Projekt

 

P1 Annons

Boka och sälj annonser i er tidskrift med ett affärssystem som har komplett säljstöd, ekonomifunktioner och rapportgenerator.
P1 Annons