Besöksbokning

Bokar du besök åt säljare?

Vi har lång erfarenhet av besöksbokning och Telemarketing

Letar du efter ett effektivt program för att hantera dina boknings- och telemarketinguppdrag. Vi har det!

Några av oss i ägaroktaven på PositionEtt har lång erfarenhet av att driva telemarketingbyrå inom business to business och en stor del av uppdragen vi utförde på det glada nittiotalet var just kvalificerad besöksbokning. Vi kan därför slå oss för bröstet och säga att vi vet vad som krävs av ett bra bokningsprogram.

 

P1 Telemarketing

Behöver du stöd i ditt arbete från prospektering och införsäljning genom projektplanering och genomförande? Tidredovisning är helt införlivad i programmet och även integrerad fakturering plus väl utbyggda rapport- och statistikfunktioner.
P1 Telemarketing