E-post utskick

E-posta till flera samtidigt

Vi kallar det gruppmail eller massbrev

Att göra affärer och vårda sina kunder handlar idag nästan uteslutande om att hålla en god kommunikation med kunder, medlemmar, prospects och andra kontakter i våra nätverk.

Ett effektivt och billigt sätt att kommunicera ett budskap till många samtidigt är personligt adresserade gruppmail. Det här sättet att e-posta ska inte blandas ihop med spam. Vi har byggt in gruppmailfunktion i många av våra program. Nedan ser du vilka det är.


P1 Projekt

Programmet för reklambyråer, olika konsultbyråer, advokater m.fl.
P1 Projekt


P1 Search

För rekryterings- och searchkonsulter
P1 Search
 

P1 Annons

Programmet för alla förlag som säljer annonsyta och nya media
P1 Annons
 

P1 Medlem Light
Ett litet smart medlemsregister

P1 Medlem Light