Kandidathantering

Kandidathantering och rekrytering

För searchbyråer, rekryterare, headhunters och stora HR-avdelningar

Oavsett om du jobbar med att rekrytera kompetens åt företag som professionell rekryteringskonsult eller sitter på det stora företagets HR-avdelning och sköter rekryteringen internt, finns ett och samma behov. Samla in och hantera kandidater.

När du driver ett rekryteringsuppdrag ska du ofta ta emot och hantera stora volymer av ansökningar och CV´n. Eftersom den enskilt största kostnaden på ett företag är lönekostnader och att manuellt ta emot ansökningar och CV´n och arkivera dessa tar väldigt mycket personella resurser i anspråk, är det av stor vikt att processen i möjligaste mån kan automatiseras. Våra kunder inom det här gebitet har upptäckt att det går att spara pengar och samtidigt öka leveranskvalitén med ett effektivt dataprogram. Vi rekommenderar att du tittar närmare på P1 Search.

P1 Search

Rekryteringsprogram för hantering av kunder, rekryteringsuppdrag och kandidater
P1 Search