Medlemshantering

Medlemshantering

För alla typer av medlemshantering

Du jobbar på kansliet för en förening eller en branschorganisation med ett antal medlemmar. Förutom att du ska registrera en massa uppgifter om medlemmarna ska du förmodligen avisera medlemsavgiften minst en gång per år, hantera prenumerationer för en medlemstidning och samtidigt administrera medlemskurser, seminarier och andra typer av sammankomster som kräver anmälan.

Med andra ord; medlemshantering är mer komplex än vad gemene man tror. Och ju fler medlemmar föreningen har desto tyngre blir administrationen. Känner du igen dig på beskrivningen ovan helt eller delvis och saknar ett effektivt system för att hantera era medlemmar?

Vi har verktygen för er!

P1 Medlem

Komplett medlemssystem för all administration av föreningsmedlemmar med personliga medlemsskap.

P1 Medlem är det optimala programmet för föreningar med bemannat kansli med minst 1 000 st anslutna medlemmar. Fungerar både på PC & Mac.
P1 Medlem
 

P1 Medlem Light

Ett litet smart medlemsregister för klubbar och föreningar

P1 Medlem Light passar för er som har en mindre förening där det oftast bara är en person som sköter medlemsregistret.  Fungerar både på PC & Mac.
P1 Medlem Light


P1 Bransch

Anpassat medlemssystem för all administration av företagsmedlemmar.

P1 Bransch  är det optimala programmet för bransch- och intresseorganisationer som har företag anslutna som medlemmar. Fungerar både på PC & Mac.
P1 Bransch