Tidsregistrering

Säljer du tid?

Tidsregistrering och projekthantering

Tillverkningsindustri är snart ett minne blott. Vårt näringsliv styr mer och mer mot att leverera tjänster och när man levererar tjänster är debiteringsmodellen ofta baserad på tid.

Reklambyråer, PR-byråer, teknikkonsulter, advokatbyråer, IT- och datakonsulter med många fler har oftast stora behov av att administrera kunder och projekt och som sagt registrera och debitera tid. Även om du i bland offererar ett jobb med fast pris finns behovet av att registrera arbetad tid för att kontrollera att jobbet behåller lönsamheten. Vi har ett program som är skräddarsydd för att hantera detta.

P1 Projekt

Är ett affärsystem för dig som arbetar i projektform. Det stödjer arbetet från prospektering och införsäljning genom projektplanering och genomförande.

Tidredovisningen är helt införlivad i programmet. Det går också att tidsregistrera lokalt på sin bärbara dator och sedan med en knapptryckning föra in tider och dokumentation för olika projekt i P1 Projekt. Mycket bra när man som konsult arbetar ute hos kund eller på fältet. All registrerad tid faktureras sedan enkelt med detaljerade tidsspecikikationer. 

Med den väl utbyggda rapport- och statistikfunktion har du hela tiden full kontroll över lönsamheten i alla pågående projekt. Fungerar både på PC & Mac.
P1 Projekt