Undersökningar

Undersökningar och paneler

Bjud in, undersök, sammanställ och ta ut statistik

En nisch inom marknadsförings- och PRbranschen är att bjuda in vanliga människor till olika referensgrupper och genomföra marknadsundersökningar för olika produkter.Administrationen som krävs för att bjuda in och sätta ihop dessa grupper och paneler är egentligen en mix av administrationen i samband med telemarketing och kursverksamhet. En viktig faktor som skiljer hanteringen av undersökningar från TM och kursverksamhet är att ingen av gruppmedlemmarna normalt inte får ha släkt- eller familjeband till varandra. Som du säkert förstår krävs här ett smidigt och kraftfullt dataprogram. Ett sånt har vi bygg! Läs mer under länken nedan.

P1 Panel

Smidigt program helt anpassat för administration av marknadsundersökningar.
P1 Panel