Advokatbyrå

Driver du en advokatbyrå?

Då har ni troligtvis behov av att registrera tid för uppdrag och konsultationer som ni utför i ett smart system där arbetad tid hamnar på respektive uppdrag/projekt och automatiskt genererar ett faktureringsunderlag.

I den dagliga kontakten med klienter, motparter och motparters ombud, vet vi av erfarenhet att en vital funktion är möjligheten att länka anteckningar och noteringar till alla inblandade parter, samt att undvika intressekonflikter.

Vi har ett dataprogram som svarar mot behoven i din bransch och lite till.

P1 Projekt

Är ett affärsystem för dig som arbetar i projektform. Det stödjer arbetet från prospektering och införsäljning genom projektplanering och genomförande.

Tidredovisningen är helt införlivad i programmet och slutligen finns integrerad fakturering och väl utbyggd rapport- och statistikfunktion. I dag har vi kunder som är IT- Event- & Byggkonsulter, Reklam- PR- & Designbyråer, Tryckerier och Advokatbyråer. Fungerar både på PC & Mac.
P1 Projekt