Annonsförsäljning

Annonsförsäljning i tryckta och nya media

Förlagsbranschen med tyngdpunkt på månads- och veckomagasin är den bransch vi jobbat med allra längst. Första leveransen av programmet P1 Annons skedde redan 1997. Under åren har vi skaffat oss en djup och gedigen kunskap och förståelse för den här branschen. De senaste åren har vi också fått möjligheten att följa utvecklingen av nya media och att anpassa vårt program för att stödja annonsförsäljning inom det nya segmentet. Vi jobbar inte bara med förlag som har egna säljkårer utan även externa annonsförsäljningsbolag som jobbar på uppdrag av tidningsförlagen. Kundstocken består idag av allt ifrån små branschtidningsförlag via annonsfinansierade gratistidningar till några av landets mest namnkunniga magasinsförlag.

P1 Annons

Det kompletta annonsbokningssystemet.

Ett affärssystem helt anpassat för annonsförsäljning och annonsbokning med bl a komplett säljstöd, ekonomifunktioner och rapportgenerator. Fungerar både på PC & Mac.
P1 Annons

Samarbetspartner

Produktion, dummyhantering och utskjutning

Vi har ofta fått frågan om vi levererar verktyg för produktion av annonser, utskjutning och dummyhantering. På PositionEtt har vi dock en filosofi att hålla oss till vår kärnverksamhet och leverera det vi är allra bäst på och istället liera oss med duktiga leverantörer där saknar kompetens. Nu har vi sedan en tid ett samarbete med Scoop Publishware som är specialiserade på just verktyg för produktion, dummyhantering och utskjutning. Besök gärna deras hemsida via länken nedan och läs mer.
Scoop Publishware