Branschorganisationer

Håll ordning på medlemsföretagen

Att driva en branschorganisation innebär ofta en rejäl dos administrativt arbete. Avisering av medlemsavgifter som ofta måse räknas fram vad de skall vara. Hjälpa medlemsföretagen med olika juridiska och arbetsrättsliga frågor. Erbjuda kvalificerade branschutbildningar, andra typer av kurser, träffar och events. Göra utskick och bearbeta både medlemmar och presumtiva medlemmar. Det finns också ofta en eller fler medlemspublikationer som medlemsföretagen ska erhålla.

Dessa göromål ställer höga krav på de datasystem en branschorganisation behöver. Vi har många års erfarenhet av att leverera effektiva programlösningar till bransch- och medlemsorganisationer. Det har gett oss en gedigen kunskap och förståelse för de behov av administrativa stöd som finns för att hantera medlemmar. PositionEtt har därför tagit fram två standardiserade program ifall ni har företag eller personer som medlemmar.

P1 Bransch

Komplett medlemssystem för all administration av företagssmedlemmar

Är ni en branschorganisation eller en intresseorganisation så är P1 Bransch ett helt perfekt system för er verksamhet!
P1 Bransch

P1 Medlem

Komplett medlemssystem för all administration av föreningsmedlemmar

Driver ni en förening eller organisation och har ett bemannat kansli med minst 1 000 st anslutna medlemmar? Då är P1 Medlem ett helt perfekt system för er!
P1 Medlem