Konsultbyråer

Vad är en konsultbyrå?

Här blev det lite svårt med brödtexten eftersom konsultbyråverksamhet egentligen inte kan definieras som en bransch. Men vad vi menar är egentligen all typ av konsulting. IT-konsulter, affärsutvecklingskonsulter, managementkonsulter, tekniska konsulter, ekonomikonsulter med flera och listan kan göras lång.

Det som är gemensamt för alla de här verksamheterna är att de oftast säljer tid och därför har behov av att registrera både debiterbar och icke debiterbar tid för att kunna stämma av utfall mot uppsatta budgetar i projekten. En annan sak som också oftast är gemensam är att de här bolagen jobbar i projektform och behoven av projektplanering- och styrning är överhängande.

Vi har ett dataprogram som svarar mot dessa behov och många andra.

P1 Projekt

Är ett affärssystem för dig som arbetar i projektform. Det stödjer arbetet från prospektering och införsäljning genom projektplanering och genomförande.

Tidredovisningen är helt införlivad i programmet och slutligen finns integrerad fakturering och väl utbyggd rapport- och statistikfunktion. I dag har vi kunder som är IT- Event- & Byggkonsulter, Reklam- PR- & Designbyråer, Tryckerier och Advokatbyråer. Fungerar både på PC & Mac.
P1 Projekt