Prenumerationshantering

Dina prenumeranter är viktiga!

Många förlag, föreningar och branschförbund med prenumererad upplaga på sina tidskrifter väljer ofta att lägga ut prenumerationshanteringen på externa tjänsteleverantörer. De upplever då ofta att de får dålig kontroll över sina prenumeranter för de inte har direkt tillgång till sin prenumerationsdata.

Vi har därför många kunder som kommit till oss efter att ha tagit beslut att administrera prenumerationerna på egen hand. För att kunna göra det krävs ett kompetent och dynamiskt datasystem beroende på vilken typ av verksamhet man har, och det är just det vi erbjuder.

P1 Prenumeration

Ta eget grepp om era prenumeranter!
P1 Prenumeration
 

P1 Medlem

Medlemssystem för personer med tillhörande prenumerationsmodul.
P1 Medlem
 

P1 Medlem Light

Medlemsregister för personer med prenumerationsfunktion.
P1 Medlem Light
 

P1 Bransch

Medlemssystem för företag med tillhörande prenumerationsmodul.
P1 Bransch