Psykoanalys- & terapi

Är du ARV-ansluten?

I vår kunddatabas finns ett fyrtiotal psykoanalytiker, psykiatriker och psykologer. Det finns fyra viktiga områden där verksamma inom denna bransch behöver ett bra systemstöd. Ett patient/klientregister, en smidig tidbok och filexport för ARV-rapportering eller möjlighet att fakturera om man inte är ARV-ansluten. Det måste också finnas en smidig journal med digital signatur.

Minimus är en av våra äldsta program. Känner du att ovanstående tilltalar dig rekommenderar vi att du tittar in på länken nedan.


P1 Minimus och Minimus-F

Minimus är ett unikt journalprogram med ARV-rapportering eller fakturering.
P1 Minimus