Rekrytering

Hitta rätt kompetenser?

Rekryterings- och searchbranschen är en av de yngsta branscherna vi jobbar med. Icke förty finns ett stort behov av att registrera och administrera stora mängder data.

Som rekryterings- eller searchkonsult ska du ofta ta emot och hantera stora volymer av ansökningar och CV´n. Eftersom den enskilt största kostnaden på ett företag är lönekostnader och att manuellt ta emot ansökningar och CV´n och arkivera dessa tar väldigt mycket personella resurser i anspråk, är det av stor vikt att processen i möjligaste mån kan automatiseras. Våra kunder inom den här branschen har kommit till insikt att det går att spara pengar och samtidigt öka leveranskvalitén med ett effektivt och branschanpassat system. Vi rekommenderar att du tittar närmare på P1 Search.

P1 Search

Rekryteringssystem för hantering av kunder, rekryteringsuppdrag och kandidater
P1 Search