Telemarketing

Besöksbokning och telesales

Telemarketingbranschen är en tuff bransch med hård konkurrens. Vi vet det eftersom halva delägargruppen på PositionEtt har mer än tio års erfarenhet av att driva Telemarketingbyrå inom business to business.

När vi sadlade om och började utveckla smarta program i FileMaker kändes det självklart att vi även skulle bygga ett komplett telemarketingsystem. Vi vet hur viktigt det är att enkelt kunna administrera ringlistor från uppdragsgivaren, lägga upp bokningsscheman för säljare, logga aktiviteter med knapptryckningar och framförallt kunna leverera korrekta och snygga rapporter till uppdragsgivaren.

P1 Telemarketing

Skräddarsytt dataprogram för besöksbokning, försäljning och prospektering.
P1 Telemarketing