Verkstäder

Driver du en verkstad?

Vi levererar ett datakassaprogram till Detaljhandeln och kom för ett par år sedan i kontakt med några butiker som inte bara säljer varor utan även ansvarar för reparationer och service på varorna. Vi har också kommit i kontakt med verkstäder som har en liten butiksverksamhet eller bara har behov av att ta kontant betalt för jobben de utför i verkstaden.

Exempel på den här typen av verksamheter är MC-butiker, symaskinsreparatörer, bilverkstäder, cykelreparatörer med flera. Här finns ett behov av att registrera mottaget serviceobjekt och framförallt skapa en arbetsorder och lägga på reservdelar och arbetstid som underlag för faktura eller kassatransaktion när reparationen är klar och kunder ska lösa ut varan. Vi har byggt in funktioner för detta i P1 Datakassa. Kilcka på länken nedan och läs mer.

P1 Datakassa

Godkänt datakassaprogram med kundregister och fakturamodul och funktioner för att hantera service och reparationer
P1 Datakassa