Samlingar beskrivning


P1 Samlingar


Föremålsdatabas på webben

 

P1 Samlingar är en föremålsdatabas som inte kräver någon programvara. Museér eller visningsverksamheter behöver endast ha tillgång till internet för att kunna nå och utnyttja programmet. Samtidigt är det också ett publiceringsverktyg där ni med en knapptryckning väljer ut de föremål som ni även vill publicera på publikt på webben för att visa upp vad ni har att erbjuda era besökare.

Så här ser arbetsbilden ut när du arbetar i den webbaserade föremålsdatabasen P1 Samlingar

Mer om P1 Samlingar

PositionEtt har under ett decennium arbetat med att skapa IT-verktyg för museer, bl a föremålsdatabaser och visningsverktyg. Vi har även skapat lösningar för att publicera interna föremålsdatabaser på internet. Eftersom vi verkat i museibranschen under många år vet vi vilka delar en föremålsdatabas skall innehålla för att fungera internt. Vi vet också att det inte är helt lätt att publicera valda delar av registrerade samlingar publikt på internet. Att sammanföra dessa två delar har varit önskvärt under många år.

Våren 2007 fick vi tack vare vår erfarenhet, en förfrågan att medverka i ett projekt för att skapa ett gemensamt system för en grupp arbetslivsmuseer. Systemet skulle fylla två syften. Att dels internt kunna registrera och katalogisera föremål, dels att enkelt kunna publicera utvalda föremål på internet. Samlingar.se blev lösningen för dessa museer.

Samlingar.se är idag en helt webbaserad föremålsdatabas. Via inloggning med vanlig webläsare kan ni registrera och administrera er organisations föremål och bilder. Ni kan själva välja vilken typ av föremålsdata ni vill registrera. De registreringsfält ni inte använder kan ni enkelt ”gömma” för att underlätta arbetet. Om något fält skulle saknas kan ni skapa egna med de ”superfält” som finns tillgängliga. Att publicera ett föremål på samlingar.se görs med en enkel knapptryckning. Ni ställer själva in vilken av den registrerade informationen om
föremålen/bilderna som ni vill publicera på samlingar.se där de även är sökbara.

Med tilläggsprogramering kan vi välja att exlusivt publicera en organisations registrerade föremål med sökfunktionalitet på den egna hemsida. Den egna sidan visar då de internetpublicerade föremålen med tillhörande bild från samlingar.se. Utseendet anpassas efter befintlig hemsida eller enligt önskemål.

samlingar.se

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift