P1 Lön Light - Semester - frågor

P1 Lön Light

Semester

 

Semestersaldo på löntagarkortet

Se till att fylla i två saker under Inställningar, semesterprincip och semesterår.

Semesterår kan starta olika, vanligtvis per 1/4 eller den 1/1.

Semesterprincip:
1. Inställningar, klicka sedan på pilen till vänster om organisationsnumret.
2. Semesterprincip och Semesterår.

Löntagarkortet:
Fliken Semester på varje löntagare anger man antal semesterdagar.

 

Nedräkning av semesterdagar

För att semesterdagar ska räkna ner ange antal dagar i fältet antal bredvid rubriken Semesterlön. Semesterlön-raden är endast det fält som räknar ner semesterdagar.

Det går bra att ange ersättning i fältet Semesterersättning eller fältet Semestertillägg, dock måste dagarna även anges i fältet Semesterlön för att räknas ner.

Semester för timanställda löntagare

Se Handboken i P1 Lön Light.