P1 Lön Light - Semesterår

P1 Lön Light

Semesterår
 

Semesterår är det år du tar ut semestern.

Varför måste man byta semesterår?

Det som händer vid byte av semesterår är att man adderar Dagar kvar till Sparat samt tar bort Semesterjustering.

P1 Lön Light påminner dig om när det är dags att byta Semesterår.

 

För att byta semesterår:

1. Klicka på Löntagare.
2. Ovanför den gröna listen, knappen Funktioner.
3. Välj Nytt sem. år.
4. Följ stegen i dialogrutorna.

 

Ställa in semesterår:

1. Klicka på Inställningar från menyn i P1 Lön Light.
2. Klicka på pilen, till vänster om ditt organisationsnummer.
En ruta kommer upp.
3. I den nedre delen sätter du in ditt semesterår.