Semesterprinciper

P1 Lön Light

Semesterprinciper
 

Intjänande-löpande-principen

Med denna princip sammanfaller intjänandeår och uttagsår.
Man får inga dagar att ta av när semesteråret startar, man får dagar löpande.

Det finns ingen regel som säger att man måste vänta tills nästa semesterår för att ta ut semester. Detta är en förskottssemester, semester som tas ut kan bli negativ (exempel: -22,95).
Under tiden löntagaren arbetar återgår dagarna till 0.
Principen innebär att man måste räkna på semesterskuld när anställningen upphör, om anställningen varat i mindre än 5 år blir arbetstagaren skyldig arbetsgivaren.
Princip går ut på att man får semester allt eftersom man arbetar (tjänar in sin semester) och får ta ut den när man vill.

Väljer man intjänande-löpande-principen kommer semestersaldot på löntagarkortet att öka för varje dag som går.

Intjänande-förskjutet-principen

Med denna princip ligger intjänandeår och uttagsår förskjutna. Först kommer intjänandeåret, sedan uttagsåret. Man får inga dagar att ta av när semesteråret startar och man måste vänta tills nästa semesterår innan man får ta ut sin intjänade semester. Resterande semester att ta ut kan inte bli negativ. Med denna princip behöver man också räkna på semesterskuld när anställningen upphör, däremot blir aldrig löntagaren skyldig arbetsgivaren. Löntagaren kan aldrig ta ut mer än vad som finns intjänat. När man är nyanställd måste man vänta innan man kan ta ut semester. Man bör också veta att en nyanställd aldrig kan ha sparade dagar när semesteråret tar slut.

Förskottsprinicipen

Denna princip innebär att man i förskott när semesteråret börjar på dag 1 får alla semesterdagar att sedan ta av under det kommande året. Med denna princip kan resterande semester att ta ut aldrig bli negativ. Principen innebär att man måste räkna på semesterskuld när anställningen upphör, om anställningen varat i mindre än 5 år, och arbetstagaren kan blir skyldig arbetsgivaren.