Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation

 


2018-03-27 ca 12.45

Allvarlig störning på en av våra gamla servrar.
Återställning och flytt av databaser klart.

Arbete pågår med kopplade webbtjänster.