Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation


2019-04-09 10.45 - Vi har en störning på en av våra servrar. Arbete pågår. Normal drift åter inom kort.

2019-04-09 11.10 - Orsak identifierad. Verifiering av databasstrukturer pågår. Normal drift ca 11.30

2019-04-09 11.16 - Åtgärd avslutad. Normal drift.


Vi har servicefönster på våra servrar måndagkvällar mellan 20-22
Vissa tjänster kan under denna tid vara oåtkomliga.