Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation

 

2016-06-20 kl.21 En av våra servrar drabbades av allvarligt systemfel.
2016-06-21 kl 08. Arbete har pågått under natten. Webbtjänster till den drabbade servern är för närvarande nere. Arbete med dessa webbtjänster pågår.
2016-06-21 kl 11. Alla webbkopplingar skall nu vara återställda i ny miljö. Efterarbete pågår.

 


Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.