Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation

 

2016-10-21 Serverstopp åtgärdat.

2016-10-21 09.45 Stopp på en server, arbete pågår.


Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.