Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation


2019-05-14 kl 10.55
Viss nätverksfunktionalitet åter. Störningar kan fortfarande förekomma.

2019-05-14 kl 10:30
Driftstörning hos vår leverantör. Arbete pågår.
Håll utkik här för mer information.


Vi har servicefönster på våra servrar måndagkvällar mellan 20-22
Vissa tjänster kan under denna tid vara oåtkomliga.