Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation

 


2018-05-16 ca 14.30-15.10

Allvarlig störning i vår leverantörs internetförbindelse (IP-Only). Flertalet servertjänster drabbade. Vår leverantör har jobbat runt problemet och normal access skall nu råda igen.