Systemkrav

Systemkrav FileMaker
Systemkrav FileMaker

Hårdvaru- och systemkrav för Windows och Mac användardatorer

Läs mer hos Claris  

Systemkrav för webläsare
T.ex. P1 Diarium nås via webbläsare, s.k. FileMaker WebDirect. Läs här vilka Webbläsare som stöds:

Läs mer om WebDirect hos Claris

FileMaker End-User-License-Agreement (EULA)
FileMaker EULA (PDF)