Systemkrav


Tekniska specifikationer för Claris FileMaker 2023
Claris FileMaker Pro, Go, WebDirect, Cloud, Server - senaste version.
Operativsystem, enheter och webbläsare som stöds, kompatibilitet, maskinvarukrav, mm.
Läs mer hos Claris  

FileMaker Pro Systemkrav och kompatibilitet
Krav operativsystem för FileMaker Pro - alla versioner.
Läs mer hos Claris (engelska)  

Webbläsare som stöds
Krav för åtkomst av FileMaker WebDirect-lösningar, FileMaker Server - alla versioner.
T ex P1 Diarium som kan nås via webbläsare.
Läs mer hos Claris (engelska)

FileMaker End-User-License-Agreement (EULA)
FileMaker EULA (PDF)