FileMaker Pro 15

FileMaker Pro 15

Skapa företagsanpassade lösningar för din verksamhet

FileMaker Pro är ett kraftfullt och användarvänligt program för att skapa företagsanpassade lösningar som kan köras på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben.

Du kan på ett enkelt sätt bygga en egen företagsanpassad app som passar för ditt företags unika behov, även om de förändras med tiden. Hämta inspiration från de inbyggda färdiga lösningarna för att hantera kontakter, lager, innehåll med mera.

Produktöversikt

Kom igång snabbt
Välj bland en rad professionellt utformade färdiga lösningar för att hantera kontakter, lager, projekt, fakturor, tillgångar med mera.

Importera befintliga data
Hämta dina befintliga data till FileMaker Pro, från bland annat CSV-, Tab-, XML-, ODBC- och Microsoft Excel-filer.

Anpassa enkelt
Använd flexibla designverktyg så att dina layouter både ser ut och fungerar precis som du vill. Det krävs varken någon större erfarenhet av utveckling eller omfattande IT-kunskaper.

Få inbyggda rapporteringsverktyg
Användarvänliga rapporterings- och diagramverktyg gör det enkelt att skapa sammanfattningsrapporter, färgglada diagram och instrumentpaneler på bara några klick. Spara informationen i de populära Excel- och PDF-formaten.

Dela med dina kollegor
Skapa företagsanpassade appar som fungerar tillsammans på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben.

Integrera med andra program
Byt och interagera med data från andra program. Skapa även direkta, dubbelriktade anslutningar till Microsoft SQL Server-, Oracle- och MySQL-datakällor.

Nyheter i FileMaker Pro 15

Uppdateringar i produkten
Få aviseringar i produkten så att du direkt kan hämta och installera de senaste uppdateringarna för FileMaker Pro inifrån produkten.

Ångra script
Återställ ditt scriptarbete direkt med hjälp av Ångra flera. Nu kan du ångra och göra om ditt arbete så många gånger som behövs. Ändringarna slutförs inte förrän du både sparar och avslutar Scriptfönster.

Markerade scriptfel
Den rödmarkerade texten hjälper dig att enkelt se problemområden i Scriptfönster. Den här funktionen är användbar när du importerar scripts från andra FileMaker-appar eller för mer komplexa appar med flera scripts.

ESS-adapter
Anslut till ännu fler externa SQL-datakällor, inklusive PostgreSQL och IBM DB2 med hjälp av ESS-adaptern.

Grundläggande färdiga lösningar
Välj bland fyra nya grundläggande färdiga lösningar som en hjälp när du skapar din första företagsanpassade app. Börja hantera kontakter, lager, innehåll och uppgifter direkt.

Webbaserad hjälp
Den nya webbaserade hjälpen ger dig snabbare resultat när du söker efter FileMaker Pro-information. Du kan dessutom ladda ner hjälpen och använda den offline.

Uppdaterat användargränssnitt
Den nya designen på ikonerna i statuslisten i FileMaker Pro gör att dina företagsanpassade appar ser fräscha ut.

Dold redigeringsruta
Dölj känslig information, till exempel lösenord eller kreditkortsnummer, så att den inte visas på skärmen. Data maskeras med symbolen "•".

Proaktiva säkerhetsvarningar
I FileMaker-plattformen visas varningsmeddelanden när du ansluter till en värd eller en webbplats som har ett ogiltigt säkerhetscertifikat.

Förloppsindikator i portalen
Var mer produktiv när du arbetar med dina appar. Fortsätt att använda din app medan du filtrerar och sorterar data. Förloppsindikatorn visar när processen är klar.