Nyheter i FileMaker Server 16

 Nyheter i FileMaker Server 16

 

 

• FileMaker Data API-utvärderingsversion
Använd FileMaker-data i andra populära appar och tjänster med det REST-baserade FileMaker Data API:et under utvärderingsperioden som tar slut 27 september 2018.

• Tableau Web Data Connector för FileMaker
Visualisera dina FileMaker-data bättre med Tableau. Anslutningsmöjligheten är ett FileMaker Data API som ger integrering med Tableau Desktop.

• PDF-stöd
Kör automatiska rapporter och spara annan information som PDF-filer med hjälp av scripts som körs på FileMaker Server.

• OAuth 2.0-stöd för konton
Förenkla hanteringen av autentiseringsuppgifter genom att ange tredjepartsleverantörer av OAuth 2.0-autentisering.

Läs mer här