PositionEtts tjänster

Vi skapar anpassade IT-system för mindre företag och organisationer.Vårt fokus ligger på skräddarsydda appar, FileMaker- och webbutveckling. Vi har konsulterat i mängder av branscher för både mindre, medelstora och en del riktigt stora företag. Vår devis är att datorn ska hjälpa - inte stjälpa eller sinka dig! Alla behöver skarpa anpassade verktyg - speciellt du som använder datorn som ditt arbetsverktyg.

Konsulttjänster i FileMaker

När traditionella stora databaser blir för dyra, eller inte kommer i mål tillräckligt snabbt, bygger vi skräddarsydda lösningar som skapar ordning och reda i din organisation. Ofta till en bråkdel av kostnaden och med snabb leverans. Du kanske har börjat bygga själv och vill få hjälp att komma vidare? Eller kanske har du en idé som går att lösa med en databaslösning? Ett anpassat program får ditt företag att växa.
Konsulttjänster

 

Webblösningar med FileMaker

När du dynamiskt vill publicera information från din databas på webben har vi både kunskap och driftsmiljö för att kunna hjälpa dig. Vill du samla in data till din databas via anmälningsformulär eller beställningslösningar via webben kan vi föreslå den metod som passar bäst. Oftast använder vi PHP i kombination med FileMakers Data API för att via webben kommunicera med FileMaker eller andra datakällor. Ibland löser vi det med RESTAPI, JSON eller FileMaker WebDirect - FileMakers inbyggda webbpublicering.
Webblösningar

 

Hosting & Drift av FileMaker

Har ni verksamhet på flera orter eller i olika länder kan ni med fördel drifta ert FileMakersystem hos oss. Även alla våra appar som vi erbjuder kan driftas på våra nya snabba servrar. Det innebär att ni kan arbeta i ert system oavsett var ni befinner er, bara ni har FileMaker installerat på era användardatorer och tillgång till internet. Ni slipper investera i kostsam serverdator och serverprogramvara. Inte heller behöver ni tänka på serverunderhåll, backuprutiner eller framtida serveruppgraderingar.
Hosting & drift

 

Utbildningar & Kurser

Våra kurser vänder sig till såväl nybörjare som avancerade användare av FileMaker Pro. Dels har vi schemalagda utbildningar för dig som vill lära dig att programmera i FileMaker, vars syfte är att rikta sig till en större målgrupp. Om du har ett eget system byggt i FileMaker erbjuder vi AdWise. Det är en mycket effektiv kombination av både utveckling och utbildning i ditt eget system. Du som är användare av någon av våra program kan också utnyttja AdWise eller boka en egen användarutbildning på ert företag. Din lärare är en av våra FileMakercertifierade konsulter som själv jobbar aktivt med utveckling av kundanpassade system.
Utbildningar & kurser

 

Integrationer

Vi kan konsten att integrera din FileMakerlösning med andra system.
Integrationer - vår vardag

 


Anders Stafverfeldt

Anders Stafverfeldt

Försäljning

08-545 870 60