Hosting & drift

Serverdrift för databas och webb


Många kunder till oss har stora applikationer skrivna i FileMaker, där vi hjälper till med både drift och underhåll.

Om du inte vill drifta ditt system på en egen server kan du lägga ut driften på oss. Med systemet driftat på våra servrar når du alltid systemet, bara du har tillgång till internetuppkoppling. Vi har mångårig erfarenhet av FileMakerdrift.

Önskar du istället drifta dina FileMakerlösningar på egen server kan PositionEtt hjälpa dig med installation, dokumentation, backuprutiner och återkommande serversupport. Med ett serversupportavtal tar vi hand om all drift, driftsärenden, mjukvaruuppgraderingar och supportärenden.

Vi har djupa kunskaper om serverdrift av FileMaker på olika plattformar, åtkomst via webbläsare och via API. Det finns flera typer av licenslösningar för FileMaker och FileMaker Server där vi som återförsäljare är väl insatta i vad som fungerar bäst för varje kund.