Konsulttjänster

Konsulttjänster

Systemutveckling i FileMaker Pro


PositionEtt AB är ett konsultföretag som jobbar med utveckling av informationssystem baserade på modern databasteknik. Vi har under många år samlat på oss en unik kunskap om hur man på bästa sätt utvecklar effektiva och användarvänliga databassystem.

Ett strömlinjeformat verktyg skrivet speciellt för din organisation kan innebära dramatiska förändringar i din affärsprocess. Vi har sett det hända flera gånger - våra kunder växer med sitt system. Med ett system utvecklat i FileMaker Pro kan man till en i sammanhanget låg kostnad, få ett skräddarsytt system. Vi kan förhållandevis snabbt bygga ett program till dig som du sedan inte förstår hur du klarat dig utan.

Vi har också FileMaker-konsulter som kan hjälpa dig att komma vidare med en befintlig lösning som ni byggt själva eller med annan konsult. Ett alternativ är också att använda någon av våra mallar som grund istället för att starta med ett helt tomt ark.

iPad