Utbildningar & Kurser

Utbildningar & Kurser

Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar


Programmeringskurser

Våra kurser vänder sig till såväl nybörjare som avancerade utvecklare av FileMaker Pro. Vi erbjuder schemalagda utbildningar som riktar sig mot en större målgrupp. Vi har två typer av schemalagd utbildning, Grundkurs och Fortsättningskurs. Våra lärare är ett par av våra certifierade och mycket erfarna FileMaker-konsulter som själva arbetar aktivt med utveckling av kundanpassade system.

Användarutbildning

För att ditt företag ska få ut så mycket som möjligt av de pengar ni investerat i era IT-lösningar krävs det att du och dina kollegor använder systemen på ett korrekt sätt. För PositionEtt är det därför av största betydelse att erbjuda er en kvalificerad användarutbildning. När ni sedan använder våra system kan ni lösa era uppgifter både bättre och snabbare.

AdWise - kombinera utbildning och programering

Du kanske har en egen databaslösning som du vill få hjälp med? Har du funderingar kring att lyfta upp äldre FileMaker-system till senaste version? AdWise passar dig som är mer avancerad användare eller redan arbetar med FileMaker-utveckling. Vi kombinerar utbildningen med samtidig utveckling av ditt system. Mycket effektivt! Helt skräddarsydd utbildning efter dina egna önskemål samtidigt som du förkovrar dig inom FileMakerområdet.