Utbildningar & kurser

Vi erbjuder flera olika typer av utbildningar


Användarutbildning

För att ditt företag ska få ut så mycket som möjligt av de pengar ni investerat i appar från PositionEtt, krävs det att du och dina kollegor använder appen på ett korrekt sätt. För PositionEtt är det därför av största betydelse att erbjuda er en kvalificerad användarutbildning. När ni sedan använder våra system kan ni lösa era uppgifter både bättre och snabbare.

För vissa av våra branschanpassade appar erbjuder vi öppna kurser några gånger per år, men det vanligaste är att ni bokar in en enskild utbildning för era användare. Vi rekommenderar att detta görs minst en gång per år.

AdWise - kombinera utbildning och egen programmering

Du kanske har en egen applikation som du vill få hjälp med? Har du funderingar kring att lyfta upp äldre FileMakersystem till senaste version?

AdWise passar dig som är på en mer mer avancerad användarnivå eller som redan arbetar med FileMakerutveckling. Vi kombinerar utbildningen parallellt med utveckling av ditt system. Mycket effektivt! Helt skräddarsydd utbildning efter dina egna önskemål samtidigt som du förkovrar dig inom FileMakerområdet.