Webblösningar

Webben FileMaker

Publicera, hämta, samla in eller bearbeta data via webben från eller till din databas. Internet med sin tillgänglighet för prospects, användare och kunder fungerar utmärkt i symbios med FileMaker-databaser. Vi har både kunskap och färdig driftmiljö för att gifta ihop databasen med webben.

Webblösningar med FileMaker

När du dynamiskt vill publicera information från din databas på webben har vi både kunskap och driftmiljö för att hjälpa dig. Vill du samla in data till din databas via anmälningsformulär eller beställningslösningar via webben, löser vi självklart även det. Oftast använder vi PHP för att via webben kommunicera med FileMaker eller MySQL. I förekommande fall löser vi det med FileMaker WebDirect, FileMakers inbyggda webbpublicering.