P1 Lön Light - Uppdaterat innan 2018 slut - Mac

P1 Lön Light

Uppdaterat innan 2018 är klart

 

- Stäng ned P1 Lön Light, om programmet är öppet.
- Öppna Finder.
- Klicka på den näst sista LL-mappen som finns här.
- Dubbelkicka på Lön Light-filen.

P1 Lön Light startas upp.
Den föregående versionen öppnas upp. Får du frågerutor om att det är en äldre version klicka Fortsätt och sedan Titta.

- Klicka på Orange-knapp.
- Klicka på Special.
- Klicka på Avmarkera.
- Skapa löner för december (om du inte redan gjort det).
- Gå till Arbetsgivardeklarationen och Spara fil, som du sedan laddar upp hos Skatteverket.

- Klicka nu på Orange knapp.
- Klicka på Grön knapp.
- Klicka på Skapa uppdateringsfil.
- Klicka OK.
Stäng ned P1 Lön Light.

Öppna 2019-års version.
- Klicka på Orange knapp.
- Klicka på Special.
- Klicka på Lev Konfig.
- Klicka på Konfigurera.
- Klicka på Fortsätt.
- Klicka på Återställ.
- Klicka på Orange knapp.
- Klicka på Grön knapp.
- Klicka på Slutför uppdateringen.
- Följ stegen i dialogrutan.
Klart!