P1 Lön Light - Uppdaterat innan 2018 slut - Windows

P1 Lön Light

Uppdaterat innan 2018 är klart

 

- Stäng ned P1 Lön Light.
- Öppna Utforskaren på datorn (där du har alla mappar).
- Klicka på Den här datorn.
- Klicka på Lokal disk (C:).
- Dubbelklicka på Lön Light-mappen.
- Dubbelklicka på den näst sista LL-mappen som finns här.
- Nu när du är inne i mappen dubbelkicka på Lön Light-filen.

En äldre versionen av P1 Lön Light öppnas upp. Får du frågerutor om att det är en äldre version klicka Fortsätt och sedan Titta.

- Klicka på Orange knapp.
- Klicka på Special.
- Klicka på Avmarkera.
- Klicka på Ta bort.
- Klicka på OK.

- Gör det du hade missat, exempel - skapa löner för december eller ta ut Arbetsgivardeklarationen.

- Klicka på Meny så att du kommer tillbaka till Menyraden.
- Klicka nu på Orange knapp.
- Klicka på Grön knapp.
- Klicka på Skapa uppdateringsfil.
- Klicka OK.
Stäng ned P1 Lön Light.

Öppna 2019-års version
- Klicka på Orange knapp.
- Klicka på Special.
- Klicka på Lev Konfig.
- Klicka på Konfigurera.
- Klicka på Fortsätt.
- Klicka på Återställ.
Vänta
- Klicka på OK.
- Klicka på Orange knapp.

- Klicka på Grön knapp.
- Klicka på Slutför uppdateringen.
- Följ stegen i dialogrutan.
Klart!