P1 Faktura Licensnummer går ut 2017-12-31

P1 Faktura


Licensnumret har upphört att gälla

 

Får du ett meddelande om att din licens upphört att gälla eller att licensnumret inte går att hämta?
Programmet är gammalt och är inte kompatibelt med nyare operativsystem (datorer).

För att kunna fortsätta använda P1 Faktura behöver ditt program uppdateras till den senaste versionen.
Vid uppdateringen kommer all din data från programmet att följa med till den nya versionen. Läs mer om den senaste versionen och se lyftet av gränssnittet här.

Uppdateringen kan bara göras av PositionEtt.
Du kan antingen boka en tid eller skicka oss programmappen i det sistnämnda behöver du en instruktion från oss.
Uppdateringen tar ca 30-50 min beroende på internetuppkoppling och hur mycket data/information det finns i programmet att konvertera.


Vill du uppdatera din P1 Faktura? Läs mer om prisuppgifter nedan.

P1 Faktura

Gratis

Pro

Super

Super+

Server

Årsavgift exkl. moms

0

595

895

1295*

Begär
offert

Uppdateringshjälp exkl. moms

195

195

195

195

195

* Version Super+ kräver engångsinstallation av mjukvara som ingår.

Tecknar/har du ett abbonemang, bjuder vi på uppdateringskostnaden.

Vill du uppdatera din P1 Faktura? Maila oss.