P1 Lön Light - Tom utskrift

P1 Lön Light

Tom utskrift (PC)
 

Blir din utskrift tom när du skrivit ut den på skrivaren?

Gör enligt följande för att lösa problematiken:
1. Välj den utskrift du vill skriva ut.
2. Klicka på Skriv ut.
3. Första raden för Skriv ut ska vara inställd på Skriv ut: Alla poster som bearbetas (se bild nedan).