P1 Lön Light - Amyuni Setup

P1 Lön Light


Amyuni Setup

 

Efter installation dyker, eventuellt, dessa dialogrutor upp, du behöver klicka Ja på denna fråga. Beroende på datorns inställningar så kan dialogen dyka upp flera gånger, du behöver svara JA på samtliga i sådana fall (annars blockar datorn möjligheten att framställa PDF från programmet).

Klicka Ja